ФОТО ВИЗАНТИЈА

мени ⇑

snazna-mlada
ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ!
Све испод побројано је јасно само по себи, али је добро да имате у виду.

У Г О В О Р

*Ангажовањем Фото ВИЗАНТИЈЕ, ангажовали сте је због начина на који она ради, а не због начина на који неко други ради или другачије вреднује своје услуге.
*Ово подразумева и креативни и практични део посла.
*Пошто је фотографисање и видео снимање доста широк појам, и може да се изведе на пуно начина, употребом разних техника и технике, упућујемо да се наручиоц обавезно подробно информише код нас о свим детаљима. Пример: креативно или документаристичко фотографисање/снимање… Ово је битно, јер начин рада и различита техника је повезана са квалитетом крајњег производа али и са ценом.
*Наручиоц посла има обавезу да се јави неколико дана испред конкретног датума фотографисања/снимања, а ради прецизирања протокола и сл. У супротном, не прихватамо кривицу за неке евентуалне пропусте.
*У случају да на инсистирање заинтересованих корисника (због наше заузетости или сл.), да се упутe на услуге неког од других “колега”, Византија није одговора за квалитет пружене услуге, цену или правни статус истих.
*У случају евентуалне не предвиђене ситуације, нпр. радови на путу, механичког квара на ауту, невреме и слични догађаји, могућа су евентуална одступања од плана.
*Византија има обавезу да испоручи производ само према изабраном пакету, рецимо: израђене фотографија или дигитални фајл (или остале услуге Византије). Накнадни договори су могући уз сагласност обе стране.
*Број одштампаних фотографија не утиче на цену. Цена је дефинисана једино приказаним ценовником.
*Цене приказане у ценовнику нису променљиве, изузев другачијим договором, а који је потврђен у послатом мејлу о ангажовању (са званичног мејла: produkcija.vizantija@gmail.com).
*Накнадно ангажовање додатног фотографа/сниматеља или додатне технике ван уговореног пакета је могуће, ако постоје услови за то.
*У објекту где се одржава манифестација, Византији треба обебезбедити пригодно место за рад, технику и место за столом, а према броју људства које је ангажовано по изабраном пакету.
*Византија задржава парво да не објави или објави неке фотографије на интернету, друштвеним мрежама и сл., изузев у случају другачијег експлицитног договора.
*Византија “изворни” материјал и пројекте, чува још неко краће време по испоручивању наручиоцу, али нема обавезу трајног складиштења.
*Усмени разговори и електронска комуникација, а без преузимања аванса и слања потврдног мејла (са званичног мејла: produkcija.vizantija@gmail.com) о детаљима ангажовања, се не сматрају потврђеним датумом ангажовања, и ВИЗАНТИЈА нема никаквих обавеза према конкретном датуму поменутом у било каквој комуникацији.
*У случају отказивања букираног датима због неког разлога, аванс је компензација за исти.
*У случају оправданог разлога немогућности присуствовања неког колеге из Византије, иста је дужна да обезбеди замену.

Фото ВИЗАНТИЈА