ФОТО ВИЗАНТИЈА

мени ⇑

SENIOR-PORTRET-001

Сениор
ПОРТРЕТИ
за разне потребе


    Махом је функција такве врсте фотографија за неке пословне потребе.
Рецимо политичара за потребе маркетиншке кампање, новинских чланака, друштвене мреже…
    Пословна фотографија менаџера фирме за потребе официјелног сајта, комуникације…
    Музичари су велики потрошачи фотографије за разне потребе и тако даље.
    Не морају по правилу бити само људи из пословне сфере, то могу бити и писци за потребе дизајна књиге, а могу бити и грађани за личну успомену, како се некад причало.