ФОТО ВИЗАНТИЈА

мени ⇑

porodicna-fotografija-fotografisanje-porodice-1.jpg

Породична
фотографија


    За разлику од “западног” света, где култура налаже да се бар два пута наменски фотографише ужа и шира породица, код нас та пракса скоро и да не постоји.
    У нашем случају се то махом дешава код неких породичних прослава које су ипак ређе у времену.