ФОТО ВИЗАНТИЈА

Фото ВИЗАНТИЈА


Клипове које гледате, снимљени су у дужем временском периоду и намерно су измотирани у шаљивом маниру да би били интересантнији за гледање.
Да Вас не завара, ради се о веома (по разним основама) захтевном фотографисњу које изискује велико ангажовање: људства, технике, логистике…, а зна да буде и веома физички напорно.

 

Вас!

али Вам то неће правити никакав прoблем да га прегледате и за неколико дана, кад буде комплетно оперативан и попуњен комплетним садржајем, навратите поново.
Хвала