али Вам то неће правити никакав прoблем да га прегледате и за неколико дана, кад буде комплетно оперативан и попуњен комплетним садржајем, навратите поново.
Хвала