Велике су потребе за репарацијом (ретуширање) старих фотографија. Корисници ових услуга су најчешће разне државне установе, типа: музеји, историјски архиви и сл.
Грађани користе да би поправили уништене породичне фотографије, документа…
Већина људи по правилу и не зна које и колике су могућности на овом пољу.

 

Велике су потребе за репарацијом (ретуширање) старих фотографија. Корисници ових услуга су најчешће разне државне установе, типа: музеји, историјски архиви и сл.
Грађани користе да би поправили уништене породичне фотографије, документа…
Већина људи по правилу и не зна које и колике су могућности на овом пољу.

 

Сада, практично и да нема фотографије која није “порошла” кроз неки софтвера за обраду, али то су махом потребе за поправљањем неких недостатак у фотографисању, колорној корекцији или грејдингу.
Овако велике Фотошоп манипулације се користе за разне друге потребе, рецимо у графичком дизајну.