Фотографисање венчања


      У нашем времену, када је лака доступност и омасовљеност фото и видео технике, прави лажни утисак да фотографија нема више оне магије коју је доносио мајстор-фотограф са собом. Сваки појединац са квалитетнијим апаратом је способан да направи сасвим коректну фотографију, али, зар за Ваше венчање желите да буде само пуко забележавење тренутка на фотографији или “дрмајућем” видео снимку.
     Наш циљ, није само документарно бележење и проста репродукција стварности, већ давање креативног доприноса уобличавању ваших успомена, али, не тако да догађају намећемо наше индивидуално тумачење, већ да из догађаја извучемо оно што га карактерише и припада Вашој будућности.

     Имајте одговорности ка томе.