Ех, бидермајер и …


     Цвеће је пратило младе дуго кроз историју. Одувек је симбол за женску лепоту, здравље, зрелост…

    Венчиће (круне) приликом склапања брака, увело је хришћанство. Одатле и назив венчање. “…славом и чашћу венчај их.”

   Садашња изглед бидермајера се усталио тек у двадесетом веку, мада почетке у сличним формама датирају око четрнаестог века.

    Како год било, сада је неизоставни пратиоц сваке младе, а и жеља сваке девојке.

Срећно.