ФОТО ВИЗАНТИЈА

мени ⇑

mladenacka-verenicka-torta.jpg
mladenacki-verenicki-prsten.png

ФОТО ВИЗАНТИЈА

креативни студио

у областама фотографије, видео/филмске продукције, графичког, интернет и индустријског дизајна, и сродним визуалним делатностима.
     У нашем времену, када је лака доступност и омасовљеност фото и видео технике, прави лажни утисак да фотографија нема више оне магије коју је доносио мајстор-фотограф са собом. Сваки појединац са квалитетнијим апаратом је способан да направи сасвим коректну фотографију, али, зар за Ваше венчање желите да буде само пуко забележавење тренутка на фотографији или „дрмајућем“ видео снимку.
     Наш циљ, није само документарно бележење и проста репродукција стварности, већ давање креативног доприноса уобличавању ваших успомена, али, не тако да догађају намећемо наше индивидуално тумачење, већ да из догађаја извучемо оно што га карактерише и припада Вашој будућности.
ЛЕПШЕ СТРАНЕ ФОТОГРАФИЈЕ
Све што Вас интересује, изволите…

ФОТО ВИЗАНТИЈА

Тржни центар АС (на спрату)
Мајке Југовића бб (бивша Закићева)
37000 Крушевац
produkcija.vizantija@gmail.com

064 555 92 12