FOTO VIZANTIJA

meni

mladenacka-verenicka-torta.jpg
mladenacki-verenicki-prsten.png

FOTO VIZANTIJA

kreativni studio

u oblastama fotografije, video/filmske produkcije, grafičkog, internet i industrijskog dizajna, i srodnim vizualnim delatnostima.
     U našem vremenu, kada je laka dostupnost i omasovljenost foto i video tehnike, pravi lažni utisak da fotografija nema više one magije koju je donosio majstor-fotograf sa sobom. Svaki pojedinac sa kvalitetnijim aparatom je sposoban da napravi sasvim korektnu fotografiju, ali, zar za Vaše venčanje želite da bude samo puko zabeležavenje trenutka na fotografiji ili „drmajućem“ video snimku.
     Naš cilj, nije samo dokumentarno beleženje i prosta reprodukcija stvarnosti, već davanje kreativnog doprinosa uobličavanju vaših uspomena, ali, ne tako da događaju namećemo naše individualno tumačenje, već da iz događaja izvučemo ono što ga karakteriše i pripada Vašoj budućnosti.

Tržni centar AS (na spratu)
Majke Jugovića bb (bivša Zakićeva)
37000 Kruševac
produkcija.vizantija@gmail.com

064 555 92 12